Om oss

SD-Kvinnor är en förkortning av Sverigedemokraternas kvinnoförbund. Förbundet bildades i oktober 2010 genom bildandet av en interimstyrelse. I maj 2011 höll förbundet sitt första årsmöte, och då valdes också den första riktiga styrelsen samt en valberedning.

Förbundets främsta uppgift är att arbeta för kvinnors intressen och inflytande såväl inom partiet som ute i samhället, och har därmed en viktig roll när det gäller att få fler kvinnor att bli medlemmar i förbundet och att våga engagera sig, samt när det gäller att ge stöd och uppmuntran till alla aktiva kvinnor så att de lättare ska kunna utvecklas och avancera inom partiet.

Kvinnoförbundet ska vara ett komplement till Sverigedemokraterna genom att förtydliga, fördjupa och vidareutveckla partiets politik ur ett kvinnligt perspektiv, och har som målsättning att genom en reell inverkan på politiken såväl inom partiet som ute i samhället uppnå ett mer rättvist och jämställt samhälle.

Kvinnoförbundets politiska arbete spänner över många olika områden, men fokuseras i dagsläget på två områden som kan sammanfattas under rubrikerna Jämställdhetspolitik och Familjepolitik.