Politiskt aktiv i partiet sedan 2012 och invald i förbundsstyrelsen 2015. Förbundet har flera viktiga roller, men framför är det en plattform som erbjuder nätverk, verktyg och kunskapsutbyte till partiets kvinnliga medlemmar och politiker.

Som förälder föll mitt  första politiska engagemang inom sektor skola o utbildning. Här har partiet dessutom en mycket bra politik som hade varit ett lyft för den kommunala skolan.  Ser idag även ett behov av förändring i frågor som berör familjerätt och social trygghet. Frågor som kommit att engagera mig allt mer.