Du som utsätts för förtryck och hedersvåld, som hotas med att kastas från balkongen, som inte får gå utanför dörren utan tillåtelse och som inte får klä dig hur du vill. Du som känner att dina rättigheter som kvinna skiljer sig från de rättigheter män har, du som inte får gifta dig med vem du vill och du som misshandlas psykiskt och fysiskt av din egen familj. Vi kommer göra allt för att du ska förstå att du har samma rättigheter som alla andra, att du kan gå klädd i vad du vill på sommaren, att du kan gifta dig med vem du vill och när du vill. Att du är lika mycket värd. I vårt Sverige är du trygg.

Denna kampanjbild finns numera längs E6an, vid Uddevalla. Ta en bild och skicka till oss om.