Lokalt

SD-kvinnors olika regioner

SD-Kvinnors organisation är uppdelad i fem regioner med respektive regionansvariga. Regionansvariga är ansvariga för berörd region (likställd med DO) och är den som representerar förbundet regionalt. Förbundet har även kontaktgrupper (likställd med KO) som är indelade utefter våra riksdagsvalkretsar. Kontaktansvarig för sin krets ansvarar för att samla medlemmarna och bl a möjliggöra ett nätverkande.

Södra

Regionansvarig

Linda Emma Kotanen
linda.emma.kotanen@sdkvinnor.se

Lisbeth Ekström
lisbeth.p.ekstrom@sdkvinnor.se

Kontaktgrupper Södra2019

Norra

Regionansvarig
Anna-Lena Blomkvist
anna-lena.blomkvist@sdkvinnor.se

Kontaktgrupp Norra Nedre

Mellan Västra

Regionansvarig
Elin Jensen
elin.jensen@sdkvinnor.se

Lena Mjörnell
lena.mjornell@sdkvinnor.se

Kontaktgrupp mellan västra 2019

Mellan Östra

Regionansvarig
Lise-Lotte Lindgren, Norrköping
lise.lotte.lindgren@sdkvinnor.se

Anita Nygren, Eskilstuna
anita.nygren@sdkvinnor.se

Kontaktgrupp mellan östra 2019