Lokalt

SD-kvinnors olika regioner

SD-Kvinnors organisation är uppdelad i fem regioner med respektive regionansvariga. Regionansvariga är ansvariga för berörd region och är den som representerar förbundet regionalt. Förbundet har även distriktgrupper som är indelade utefter våra riksdagsvalkretsar. Distriktansvarig verkar inom sitt område och samlar medlemmarna till lokala träffar. 

Södra

Regionansvarig

Linda Emma Kotanen
linda.emma.kotanen@sdkvinnor.se

Åsa Wittenfelt
asa.wittenfelt@sdkvinnor.se

Norra

Regionansvarig
Anna-Lena Blomkvist
anna-lena.blomkvist@sdkvinnor.se

Marianne Sandström
marianne.sandstrom@sdkvinnor.se

 

Mellan Västra

Regionansvarig
Elin Jensen
elin.jensen@sdkvinnor.se

Lena Mjörnell
lena.mjornell@sdkvinnor.se 

Mellan Östra

Regionansvarig
Lena-Karin Lifvenhjelm
lena-karin.lifvenhjelm@sdkvinnor.se

Anita Roots, Eskilstuna
anita.roots@sdkvinnor.se