Lokalt

SD-kvinnors olika regioner

SD-Kvinnors organisation är uppdelad i fem regioner med respektive regionansvariga. Regionansvariga är ansvariga för berörd region och är den som representerar förbundet regionalt. Förbundet har även distriktgrupper som är indelade utefter våra riksdagsvalkretsar. Distriktansvarig verkar inom sitt område och samlar medlemmarna till lokala träffar. 

Södra

Regionansvarig

Linda Hallbeck
linda.emma.kotanen@sdkvinnor.se

Åsa Wittenfelt
asa.wittenfelt@sdkvinnor.se

Norra

Regionansvarig

Anna-Karin Åström
anna.karin.astrom@sdkvinnor.se

 

Mellan Västra

Regionansvarig

Louise Skaarnes
louise.skaarnes@sdkvinnor.se

Lena Mjörnell
lena.mjornell@sdkvinnor.se 

Mellan Östra

Regionansvarig

Lena-Karin Lifvenhjelm
lena-karin.lifvenhjelm@sdkvinnor.se

Anita Roots, Eskilstuna
anita.roots@sdkvinnor.se