Ett Sverige som håller ihop

Ett viktigt val för Sverige och Europa

Valet till Europaparlamentet är ett viktigt val för Sverige. Vi SD-Kvinnor ser, i likhet med många andra svenskar, med stor oro på hur EU har utvecklats och kan komma att utvecklas framöver.

Vi motsätter oss bestämt att EU ska diktera villkoren för svensk föräldra-försäkring, barnomsorg, djurskyddslagstiftning, yttrandefrihet och många andra politikområden som vi menar att vi i Sverige sköter bäst själva.

Politiker i Sverige och övriga Europa har länge arbetat målmedvetet och effektivt med att flytta makten över vår vardag längre bort från svenska väljare, till politiker och tjänstemän i Bryssel. I Europaparlamentet finns idag starka krafter som vill avveckla Europas länder och på sikt omvandla EU till en enda massiv stat.

Men det finns ljuspunkter. Vi som tycker att EU ska fokusera på samarbete kring frihandel, gränsöverskridande säkerhetshot och miljöfrågor – och inte ha makten över politiska beslut som rör medlemsländernas interna angelägenheter – blir hela tiden fler och fler. Det finns goda chanser att vända den negativa utvecklingen i EU och skapa ett framgångsrikt samarbete mellan fria och självständiga nationer.

Valet till Europaparlamentet handlar om huruvida Europa ska fortsätta vara fritt, öppet och demokratiskt eller om vi ska tillåta att EU förvandlar Europa till en massiv stat styrd från Bryssel. SD-Kvinnor står på de självständiga europeiska ländernas sida och uppmanar alla som delar vår oro att använda sin rösträtt och rösta för förändring.

Sverigedemokraterna och SD-kvinnor vill:

 • Återta Sveriges rätt att skydda våra egna gränser.

 • Stärka EU:s yttre gränskontroller.

 • Stärka djurskyddet i EU.

 • Motverka islamisering av Europa.

 • Rädda Östersjön – samarbeta för att minska utsläppen.

 • Låta barnfamiljerna – inte Bryssel – bestämma över föräldraledigheten.

 • Att svenska skattepengar går till svensk välfärd.

 • Stärka frihandeln både inom EU och utanför EU.

 • Stå upp för att svenska arbetsvillkor ska gälla i Sverige.

 • Stoppa EU:s planer på tvångsmottagande av migranter.

 • Stärka de nordiska ländernas gemensamma röst i EU.

 • Stoppa EU:s vapendirektiv.

 • Samarbeta mot gränsöverskridande brottslighet.

 • Gemensamt bekämpa terrorism, islamism och annan extremism.

 • Ta krafttag mot korruptionen inom EU.

 • Att svensk jakt regleras i Sverige – inte i Bryssel.

 • Införa offentlighetsprincipen i EU för ökad transparens och insyn.

 • Försvara ett fritt Internet utan politisk censur.

 • Försvara det svenska snuset.

 • Stärka yttrandefriheten – stoppaEU:s angrepp på det fria ordet.

 • Skapa en enad front mot de ryska aggressionerna.