På SD-kvinnors årsmöte valdes i helgen en ny styrelse. Carina Ståhl Herrstedt, som varit förbundets ordförande från bildandet för nio år sedan har valt att inte kandidera om och lämnar nu över rollen till Linda Lindberg. Linda har varit förbundets vice ordförande sedan 2017.

Den nya styrelsen är följande, från vänster

Linda Emma Kotanen, ersättare. Caroline Nordengrip, ledamot. Carola Eklund, vice ordförande. Linda Lindberg ordförande. Lise-Lotte Lindgren, ledamot. Elin Jensen, ledamot. Anna-Lena Blomkvist, ledamot. Lotta Antman, ersättare. Victoria Tiblom, ledamot(ej närvarande)