SD-kvinnor ställer några frågor till Clara Aranda på Internationella suicidpreventiva dagen

Du driver ju frågan om psykisk ohälsa i Sveriges riksdag och idag är det den Suicidpreventiva dagen. Du önskar ju en rikstäckande stödtelefonverksamhet för personer med psykisk ohälsa. Kan du berätta lite om det?

-Ett samtal kan vara skillnaden mellan liv och död för en person som är självmordsbenägen. Därför är det otroligt viktigt att det finns ett lättillgängligt och anonymt sätt att söka stöd på. Under pandemin har vi kunnat se hur samtalen till, exempelvis den ideella telefonlinjen Självmordslinjen, som drivs av organisationen Mind, har ökat kraftigt. Efterfrågan av den här typen av verksamhet är därför helt uppenbar. Vi måste kunna säkerställa att alla som är i behov av stöd kan få det. De ideella organisationerna flaggar själva för att de inte räcker inte till, därför är det angeläget att vi har en rikstäckande funktion som kan svara upp till den stora efterfrågan som finns, i hela landet.

Antalet kvinnor som begår självmord i Sverige ökar. Vad kan vi göra för att förhindra att fler väljer att avsluta sitt liv?

-För att stärka den psykiska hälsan i samhället, och minska antalet självmord, krävs det att vi arbetar långsiktigt, samt att vi inser vikten av förebyggande åtgärder. Det är hög tid att ändra taktik från dagens kortsiktiga och spretiga politiska insatser, för att istället verka för en samlad, långsiktig nationell strategi. Från och med 2010 har antalet kvinnor som tagit sitt liv i Sverige ökat med så mycket som 26,5 procent. Orsakerna till de höga suicidtalen hos kvinnor är oklara och vi måste först och främst säkerställa att det finns evidensbaserad fakta som kan klargöra orsakerna till att allt fler kvinnor lider av psykisk ohälsa. Det är en grundläggande utgångspunkt för att vi ska kunna agera med verksamma åtgärder.

Är det något annat du vill säga idag på Suicidpreventiva dagen?

-En dag som denna tror jag det är viktigt att påminna om betydelsen av att vara en god medmänniska. Att våga fråga hur någon mår och visa omtanke, något så enkelt kan vara helt avgörande för en person som mår psykiskt dåligt.

Tack till Clara Aranda för din tid och dit engagemang i denna viktiga fråga.