På kvinnoförbundets senaste utbildningshelg höll förbundet även ”minilandsdagar” där förbundets inskickade motioner debatterades och beslutades om. De politiska diskussionerna var många och kreativa. Medlemmarna röstade fram fyra motioner att skicka till partiets Landsdagar. Dessa motioner röstades igenom med full enighet och är därför också inskickade.

Nedan kan du läsa motionerna