SD-kvinnor kongress FK 2021 går av stapeln den 25 april.

Ett 50-tal ombud från hela landet deltar på Förbundskongressen FK 2021. Det är andra gången som SD-kvinnor arrangerar kongressen som i år blir helt digital.

Jag tycker att vi har fått in motioner i ett bredare omfång och förbundsstyrelsen bifaller ett flertal, säger Linda Lindberg, ordförande. En motion om strängare straff för sexuell handling mot barn, som förbundet tidigare lyft, men även en motion om mer lek i förskolan, är några av de som förbundsstyrelsen bifaller. Det är viktigt med pedagogik men framförallt den fria leken är central. Ytterligare en motion som inkommit handlar om Sveriges lagerhållning i kriser, som är absolut intressant och högaktuell.

Kongressen kommer inte att sändas Live, däremot kommer vi att rapportera under dagen.

Motionerna finner ni i dokumentet.

Vid frågor kontakta oss på info@sdkvinnor.se